ČESKÝ JAZYK OD 20. 4. DO 24. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK - UČ. 107 - OPIŠ SI DO SEŠITU PRVNÍ RÁMEČEK A PAK RÁMEČEK POD SLOVESNÝM ZPŮSOBEM, JE TO OPAKOVÁNÍ UČIVA Z 5. ROČNÍKU

UČ. STR. 107/CV. 1 - VYHLEDEJ POSTUPNĚ 10 SLOVES A URČI SLOVESNÝ ZPŮSOB - ŘEŠENÍ MŮŽEŠ POSLAT NA EMAIL, DĚKUJI

ČÍTANKA - STR. 180 - 181 - BEZDOMOVCI - OTÁZKY Č. 1, 2, 4 - ODPOVĚDI NAPIŠ DO SEŠITU LITERATURA

ČESKÝ JAZYK - UČ. 154, 155, 156  + ŽLUTÝ RÁMEČEK - PROČTI SI JE

STR. 156 / CV. 2, 3, 5 - JEDNO CVIČENÍ SI VYBERTE A NAPIŠTE, MŮŽETE POSLAT KE KONTROLE NA EMAIL

UŽ JEN OD 5 ŽÁKŮ NEMÁM ŽÁDNOU ZPĚTNOU VAZBU - A TO OD VERONIKY, ZUZKY, DOMINIKA, ANETY A MARTINA????