ANGLICKÝ JAZYK 20.4.- 24.4.

Informace k nadcházejícímu týdnu opět na stránkách školy pod mým jménem (O ŠKOLE - PEDAGOGICKÝ SBOR - DRUHÝ STUPEŇ MGR. MICHAELA DRBALOVÁ).