Učivo od 20.4. DO 26.4.

Český jazyk - pracovní sešit str. 7 - cv. 21,22, str. 8 cv. 23,24, str. 64- cv. 14,15.

 Učebnice ČJ- str. 116 - cv. 6 - urči podmět a přísudek- na stránkách v pyžamu bude vysvětleno-co je podmět a   přísudek.

Matematika - učebnice str. 12 - zlomky  - cv. 2,3,4, str.13 - cv. 7. - do sešitu.

Anglický jazyk - pracovní sešit str. 42. - cv.2, str. 43- cv. 4.

Vlastivěda - přečíst průmysl,průmyslové závody, doprava surovin a výrobků. Odpověz na otázky do sešitu, pod textem - doprava surovin a výrobků.

Pracovní listy - na stránkách učíme se v pyžamu.

Přírodověda - vytisknout pracovní list, vyplnit a nalepit do sešitu přírodovědy.

http://zs-smetanova.cz/material/59-4--tr--prirodoveda---ekosystem-potok-a-reka.pdf

Hodně zdraví přeje S. Čápová