Učivo 20. 4.

M 20/1, 2
 
Počítáme zpaměti 15/59
 
Procvičuj násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7
 
Písanka 27
 
ČJ 18/1
 
Do ČJ školní napiš nadpis SLABIKY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, nakresli 7 domečků, ve střeše domečku bude vždy daná slabika a v tom domečku alespoň 2 slova, která tuto slabiku obsahují (viz příloha)