Učivo 21. 4.

ČJ 18/2
 
ČJ učebnice 91/2 první řádek přepis do ČJ pracovní sešit, vyber si 3 slova a utvoř věty
(Tento úkol mi prosím vyfoťte a opět pošlete na můj mail nebo WhatsApp)
 
M 20/3, 4, 20/5 úlohu jen ústně vypočítej
 
Počítáme zpaměti 15/60
 
PRV 65/1, 2