Informace o učivu 21.4.

 

Dobrý den!

Čj si dokončíme vyjmenovaná slova po V.

Zbývají nám: POVYK-VÝHEŇ-slova s předponou VY-,VÝ-.

Do pracovního listu s obrázky si napište k vyjmenovaným slovům:

POVYK - povykovat, povykující, nepovykovat 

(znamená, že někdo hlasitě křičí)

VÝHEŇ - 

(znamená kovářská výheň = pec, nebo velké vedro = extrémně teplé počasí, Výheň je i název vesnice)

slova s předponou VY-, VÝ-

např.  VYTVOŘIT (VY-, TVOŘIT)

         VYNESL (VY-, NESL)

         VÝZNAM ( VÝ-, ZNAM=něco znamená)

Je nutné se zamyslet nad významem slova, zda se dá vložit i jiná předpona (VYLÉČENÝ, LÉČENÝ, DOLÉČENÝ..). Toto učivo je i ve 4.třídě! Pozor na rozdíl: PŘEDPONA a PŘEDLOŽKA!!!

Vsi vypočítejte násobení mimo obor malé násobilky, PS-počítáme zpaměti str.17/ sloupec 57, 58.

Budete pouze násobit, dělení mimo obor malé násobilky si vysvětlíme v květnu!

Aj si zopakujte všechna slovíčka od začátku školního roku!

Opakování:přečtěte a přeložte si věty v uč. na str. 50. Ke každému číslu, tedy i obrázku, napíšete do velkého  poznámkového sešitu věty, které k sobě patří.

Nápověda k č.1:

1.) I´m  an eagle. I´m from North America.

    I´ve  got big black wings.

    I like fish and little animals.

Ke každému číslu můžete namalovat obrázek!

Přeji hezký den!

Kosařová

 

 

 

Fotogalerie