UČIVO NA ÚTERÝ 21. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK - UČ. STR. 124/CV. 16 B, C, D

PŘÍRODOVĚDA - PRACOVNÍ LIST - NEMUSÍŠ TISKNOUT, STAČÍ JEN DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ SLOVA A NAPSAT SI JE DO SEŠITU