Učivo 22. 4.

ČJ 18/3, 4
 
Písanka 28 říkanka
 
Počítáme zpaměti 16/61, 62
 
M 21/1, 2
 
PRV pohodlně se usaď a koukni se na video :-)     https://www.youtube.com/watch?v=cGgzevY8jHo