UČIVO NA STŘEDU 22. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK -  UČ. STR. 124/ 16 - 3. PUNTÍK POD ZELENÝM CVIČENÍM - NAPIŠTE JICH TOLIK, KOLIK ZNÁTE - DOBROVOLNÝ ÚKOL

PRACOVNÍ SEŠIT - STR. 42/ CV. 1

PŘÍRODOVĚDA - PRACOVNÍ LIST - ŘEŠENÍ