OBČANSKÁ VÝCHOVA

SEBEOVLÁDÁNÍ

- zápis (napsat nebo vytisknout a nalepit do sešitu)

http://zs-smetanova.cz/material/59-7-a-b---ov---sebeovladani.pdf

- kouknout na video (a případně vyzkoušet své sebeovládání…:-))

DŮLEŽITÉ – sešit se zápisky, které teď vzorně vypracováváte a někteří dokonce i posíláte, na konci školního roku NEVYHAZUJTE, PEČLIVĚ SI HO SCHOVEJTE (ale tak, ať ho v září najdete :-)) – budeme se k učivu vracet i příští školní rok