Informace o učivu 24.4.

Dobrý den!

V Čj si zopakujete vyjmenovaná slova po Z. Doplňte si PS - koník str.52 (obrázky), str.53/1, 3

a PS - chobotnice str.62/5.

M si vypočítejte slovní úlohu do domácího sešitu z uč.str.28/3.

Aj si procvičujte slovíčka od 1. až do 10.lekce.

Doplňte si PS str.50/1.

Nápověda:

What´s  this? - Co je to?     (opakování z 1.lekce)

It´s   an  ostrich.  -  To je pštros.

Neurčitý člen an se používá před podstatným jménem, které začíná samohláskou.

/an ostrich, an eagle, an elephant/

Neurčitý člen se používá před podstatným jménem, které začíná souhláskou.

/a parrot, a penguin, a snake/

Můžete si tuto nápovědu zapsat do poznámkového sešitu z AJ!

Kromě slovníčku, tak i velký poznámkový sešit budete potřebovat ve čtvrtém ročníku!

 

Přeji krásný víkend!

Kosařová

Fotogalerie