Informace o učivu 27.4.

Dobrý den!

Dnes si v Čj zopakujte všechna vyjmenovaná slova a doplňte v PS chobotnice str. 63/1 a), b) a str. 64/2 text "Listopad".

Čtěte si z vlastní knihy a nezapomeňte si knihy poznamenávat do čtenářského deníku.

si vyzkoušíte "Písemné násobení jednociferným činitelem". 

Prosím o vysvětlení! Dětem to určitě půjde dobře, když zvládají násobení pamětné! Jen je třeba připomenout správný postup, je už to dlouho, co jsme takové příklady počítali společně!

Postup je znázorněn v učebnici na str.45. Ústně si vyzkoušejte cv.1 a do cvičného sešitu vypočítejte cv.2.

Věřím, že vám to půjde určitě dobře. Můžete mi vypočítané příklady poslat a napsat krátkou zprávu, jak se vám dařilo.

Aj si stále opakujte slovíčka od 1. až do 10.lekce.

V PS si doplňte str.50/6. Do obdélníků doplníte názvy zvířat podle diagramu.

Nápověda:

I´ve  got four legs. - Mám čtyři nohy.

I like meat. - Mám rád maso.    nebo   I like fish. - Mám rád rybu.

I´ve  got brown hair. - Mám hnědou srst /chlupy, vlasy/.

I´ve  got a long nose. - Mám dlouhý nos.

I´m  from the Antarctic. - Jsem z Antarktidy.

I´ve  got long legs. - Mám dlouhé nohy.

 

Přeji hezký den!

Kosařová