Domácí práce od 27. 4. do 30. 4.

Dobrý den, tento týden je o den kratší, v pátek nejdeme do školy, je volno!

Tedy:

Český jazyk - vymyslete a napište pět vět - podmínkou je, že všechna slova ve větě musí začínat na jedno písmeno -např: Pilná pusinka pěkně papala polévku. Věty mohou začínat na písmena B, F, L, M, P, S, V, Z. Podtrhněte přídavná jména. - Pošlete.

Modrý prac. sešit - celá str. 64. Doplňte, zakroužkujte žlutě podst.jm., modře příd.jm., zeleně podtrhněte slovesa.

Žlutý prac. seš. str. 58/B - napište do sešitu na diktát jako diktát. Poproste rodiče, nechť vám práci opraví a oznámkují podle svého uvážení. Poté napište opravu.

 

Matematika - Učebnice str. 29/cv. 7, 16. 

Vymyslete, zapište a vypočítejte podobnou slovní úlohu - pošlete.

Uč. str. 26/cv. 9 (3 až 4 sloupečky). Pozor příklady si upravte: ke každému druhému činiteli ve sloupečku přidejte čísla 1 až 8, a tvořte příklady: 2x161, 6x162, 3x163, atd.

Postupujte při výpočtu takto: 2x161=2x100+2x60+2x1=200+120+2=322

 

Anglický jazyk - přečtěte si v učebnici komiks od začátku až do str. 51.

Do velkého sešitu na AJ namalujte a angl. popište svůj vlastní komiks - alespoň 6 čtverečků - pošlete.

 

Prvouka - do sešitu na prvouku nakreslete jedno libovolné zvíře - napište k němu 5 informací a uvěďte, čím člověk tento druh ohrožuje - pošlete.

 

Pracovní výchova - k tomuto úkolu mě inspirovala naše Markétka. Vyfoťte se u výroby nějakého jídla, dezertu, svačinky,... - pošlete.

 

Všem děkuji za spolupráci, jste báječní.