Učivo 27. 4.

ČJ učebnice 92/2 (opiš a doplň do sešitu ČJ pracovní sešit 1. řádek, vyber si 3 slova a utvoř věty)
Písanka 29 doplň vhodná slova z nabídky do vět
Počítáme zpaměti 17/65
M 22/1, 2