UČIVO NA ÚTERÝ 28. 4. 2020

ČESKÝ JAZYK - UČ. STR. 142/RŮŽOVÁ TABULKA - NAUČTE SE PTÁT NA PŘÍSLOVCE, NOVÉ UČIVO, NEBOJTE SE, DOTRÉNUJEME, PŘÍPADNĚ SE DOUČÍTE V 6. ROČNÍKU (někdo může mít tabulku na str. 134)

PŘÍRODOVĚDA - PRACOVNÍ LIST