Informace o učivu 28.4.

Dobrý den!

Čj si stále opakujte vyjmenovaná slova a pravopis dle vyjmenovaných slov.

Doplňte si PS-chobotnice str.63/1 c), d) a str. 65/ text "Nenasyta".

si pokračujte v písemném násobení jednociferným činitelem. Vyzkoušejte si těžší příklady!

V učebnici na str.46/7 je vysvětlen postup. Vypočítejte si do cvičného sešitu na str.46/8.

Prosím, pošlete domácí práci z M a krátkou zprávu, jak se vám dařilo počítat.

Aj si stále opakujte slovíčka.

Doplňte si PS str.51/7. Nejdříve si přečtěte text a ústně přeložte. Slovíčka jsou od 1. do 10.lekce. Kdo si nemůže vzpomenout, vyhledá si ve slovníčku a obyčejnou tužkou si poznamená český překlad do textu.

Když větám porozumíte, doplňte si tabulku.

S pozdravem

Kosařová