Učivo 29. 4.

ČJ učebnice 94/2 opiš první řádek a vyber si 3 slova a utvoř věty
Písanka 29/čarami odděl názvy mláďat a napiš je
Počítáme zpaměti 17/67
M 22/6, 7 vyřeš ústně
M 23/1, 2, 4
PRV 22/ rozkrojte ovoce a nakreslete, jak vypadá uvnitř, nebo vzpomínejte, co je po nakrojení v tomto ovoci/vyhledejte v knížce...
 
Děti, venku je dnes šeredně a proto si dejte alespoň půl hodinky hlasitého čtení vaší knížky:-)