Učivo 30. 4.

ČJ výukové video:
https://www.youtube.com/watch?v=iCSo4UQ3m-M
 
ČJ 6/1, 2
Čtení
 
M 23/5, 6, 7
M 23/3 oranžový rámeček (přepiš a vypočítej do M školní) - tento úkol mi prosím pošlete ke kontrole :-)