Domácí příprava od 4.5.-7.5.2020

ČESKÝ JAZYK

- pracovní sešit - str. 32

 - učebnice str. 88 - ústně,v článku zkoušej poznat - co nejvíce slovních druhů

 

Přepiš  do  sešitu    cvičení:

v každém cvičení podtrhni:

- podst. jména, slovesa, spojky, předložky (každý slovní druh jinou barvou a

                                           nad slovo napiš - číslici sl.druhu) 

 

cvičení: 

Petr  si  hraje  za  domem.

Kočka  a  kotě  leží  u  kamen.

Děti  jedou  na  výlet  do  Prahy.

Tatínek  myje  auto  i  motorku.

 

Přepiš  do  sešitu    cvičení:

doplň  správně  i-í-y-ý

 

cvičení:

Kuřátko  si  namoč-lo  nož-čk- .

Strach-   nař-kalo.

Kvočna  r-chle  př-běhla  ze  zahrad- .

Ostatn-   kuřata  volala:

,,Chud-nka   tad-   zah-ne  ! "

Kohout  sed-c-   na  zd-  kř-čel:

,,N-c   tu  nen-."

            

 PÍSANKA:  strana  30

 

MATEMATIKA

- pracovní sešit- str.20   

 - Sloník - str. 41           

Nauč  se  násobky  8, opakuj si násobky 2, 3, 4, 5, 6, 7 tam i zpět, násobení a dělení

Procvičuj si  sčítání  a  odčítání do  100

 

Přepiš  do  sešit: -počítáme pomocí rozkladu,  ,,řetízků“

28 + 24 =

27 + 38 =

39 + 34 =

25 + 32 =

49 + 55 =

52 - 16 =

41 - 18 =

33 - 17 =

54 - 26 =

64 - 35 =

 

ČTENÍ

- každý den hlasité čtení (min. 30 min.), přečtenou knížku si

             namaluj na ,,STONOŽKU“

 

BÁSNIČKA

Maminka

Oldřich Syrovátka

Zatím co sladce spíš

tichounce na oušku,

maminka spravuje

rozbitou punčošku.

Přišije knoflíky,

kabátek zašívá,

když žehlí košilku,

nad ní si zazpívá.

 

Výtvarná výchova

OBRÁZEK

- v neděli mají všechny maminky svátek, nezapomeň své milované mamince namalovat ten nejkrásnější obrázek - jaký dokážeš, potěš ji básničkou, kytičkou...

 

DOBROVOLNÉ    ÚKOLY:

MATEMATIKA -  zkoušej  si  nové  příklady - pomocí řetízků

66 - 38 =

93 - 57 =

42 - 17 =

54 - 15 =

76 - 18 =

92 - 66 =

57 + 18 =

25 + 38 =

26 + 27 =

18 + 54 =

58 + 17 =

15 + 48 =

                             

ČESKÝ  JAZYK

Diktáty:

Chaloupka

Chaloupka stála v malé zahrádce.

Nad zahrádkou byl sad. 

Před oknem byl dub s budkou pro špačka.

Pod chaloupkou stál srub.

Jeho zeď byla teď prasklá.

Vstup do srubu byl proto zakázán.

 

Šijeme na panenku

Ráda šiji na panenky.

Nejdříve jsem se učila šít košilky.

Nastříhala jsem kousek čisté látky.

Nastříhané kousky jsem sešívala k sobě.

Jednu košilku jsem ušila o trochu menší.

Raději jsem měla nejdříve měřít a teprve pak stříhat.

 

Pracovní listy

-M, Čj, Prvouka - posílám v e-mailu mamince nebo tatínkovi.

 

14 / 22 /´1 / 24 / 17 /´32 //             24 /29 /´1 /26 /7 /14 //    

16 /1 / 16 / 12 / 17 / 7 / 14 // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Děkuji všem rodičům, kteří mi posílají ukázky domácích prací svých dětí.