Učivo od 4.5. do 8.5.

https://www.youtube.com/watch?v=35YZuUqMSDM - výkladové video.

Milí rodiče a děti, posílám úkoly od 4.5. do 8.5. 

Český jazyk - str. 127 - souvětí- soukromá exkurze -přečíst a ústně odpovědět na otázky pod textem,

                      cvičení č.2 ústně - Maminka přikázala..... - urči větu jednoduchou a souvětí.

Pracovní sešit - šípek - str.61/ cv. 3,5.

Matematika - učebnice str. 22/cv. 4 - narýsuj a vypočítej obsah obdélníku - vzorec - S = a . b

                      https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw - obsah obdélníku

                      str.23/cv.5, str.25/cv.11 - do sešitu

Anglický jazyk - učebnice str. 44/ dopisy - přečti a přelož - ústně, napiš do sešitu podle vzoru vlastní 

                          dopis. Pracovní sešit str. 44/ cv. 5

Vlastivěda - opakovat vodstvo, podnebí, počasí a nerostné bohatství.

 

S pozdravem Soňa Čápová