Vyhodnocení půlroční aktivity dětí školní družiny


Vyhodnocení půlroční aktivity dětí školní družiny

Školní družina na základě dobrovolnosti s dětmi
dělá různé činnosti. Každá je hodnocena červeným
bodem. Po uzavření pololetí paní vychovatelky
sečetly dětem body a vyhodnotily umístění dětí na
prvních 5. místech. Ceny do soutěže byly
nakoupeny z peněz školní družiny.

První oddělení – 1. třída
1. Veselá Tereza
2. Perglerová Aneta
2. Štolhof Štěpán
3. Mihulka Ondřej
4. Vladyková Aneta
4. Vrabec Tomáš
5. Štulíková Aneta

Druhé oddělení – 2. třída
1. Rysová Michaela
2. Kučerová Lucie
3. Hrušková Tereza
4. Šiklová Karolína
5. Burešová Tereza

Třetí oddělení – 3. třída, 4. třída, 5.třída
1.Veselá Veronika
2. Burešová Adéla
3. Broklová Jana
4. Sperátová Zuzana
5. Budínská Aneta

Fotogalerie