Učivo 4. 5.

ČJ 6/3

 

Přepiš do ČJ pracovní sešit a podtrhni:

- podst. jména červeně (nad slovo napiš 1)

- slovesa zeleně (nad slovo napiš 5)

- předložky modře (nad slovo napiš 7)

- spojky žlutě (nad slovo napiš 8)

 

Lenka píše úkol v kuchyni.

Tomáš a Lukáš jedou k babičce.

Kočka Míca spí pod lavicí.

 

M 23/3 růžový rámeček (přepiš a vypočítej do M školní)

M 24/1, 3