Učivo 5. 5.

ČJ 6/4, 5
Písanka 31/doplň jména tak, aby se rýmovala
Počítáme zpaměti 17/68
M 24/4, 5, 6
PRV 23