Učivo 6. 5.

Diktát (děti s doporučením z PPP mohou zkrátit)

Koťata

Na slámě ležela koťata.

Dvě měla pěknou tmavou srst.

Druhá dvě měla jen trochu bělavá ouška.

Zvědavě se koukala na svět.

ČJ 7/1, 2
M 24/7, 9 ústně, 10
Počítáme zpaměti 18/69
PRV pusť si výukové video
https://www.youtube.com/watch?v=pEMrzyiHiok