Informace o učivu 5.5.

Dobrý den!

Dnes si v Čj procvičíte Přídavná jména (2.).

V uč. na str. 116/3 si pročtěte modrý obdélník. Jde o opakování, ve škole jsme se už učili.

Doplňte si PS- chobotnice str.69/1,2,3.

si vypočtěte slovní úlohu z uč.str.46/9 a),b) do domácího sešitu.

Aj si procvičte včerejší nová slovíčka a doplňte do slovníčku další:

(a) room   -  místnost, pokoj

Is there a ball in the room?  -  Je míč v místnosti (pokoji)?

                                             Je  v pokoji míč?

Is there a doll in the room?  -   Je v pokoji panenka?

Yes, there is.  -  Ano, je.

No, there isn´t.  -  Ne, není.

 

Pak si doplňte PS str.52/1,

nápověda:

1.)It´s  a ball.     2.)It´s  a  guitar.   3.)...4.)...5.)...6.)...  7.)It´s  an aeroplane.

 

Přeji krásný den!

Kosařová