Matematika - Dočkalová

Tentokrát můžete příklady čerpat na adrese připojené níže:

https://2zskolin.cz/study/matematika-6-rocnik/

Jsou zde témata, ze kterých si můžete vybírat cvičení (jejich výsledky jsou vždy v dolní části zadaných témat). Zkuste si propočítat typy příkladů, které vám moc nejdou.

Navrhuji tato témata:  Opakování - sčítání a odčítání desetinných čísel

                                  Násobení desetinných čísel

                                  Opakování - obvod a obsah čtverce a obdélníku

                                   Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku

                                   Konstrukce trojúhelníku, výšky, těžnice

                                   Osová souměrnost

                                   Kvádr a krychle – slovní úlohy 

Těším se, až mi napíšete, jak se vám dařilo počítat, např. kolik úloh se vám podařilo vypočítat správně, které příklady byly zajímavé, co všechno jste zvládli a máte z toho radost.

Své komentáře zasílejte na adresu: dockalova@zs-smetanova.cz