Matematika - Dočkalová

Tentokrát můžete příklady čerpat na adrese připojené níže:

https://2zskolin.cz/study/matematika-7-rocnik/ - po rozkliknutí si sjedete trochu níž – a pod názvem TŘÍDA BĚŽNÁ jsou pro vás tato témata:

Jednotky obsahu a objemu

Shodnost – konstrukce trojúhelníků podle věty sus a usu

Zlomky – rozšiřování, krácení, porovnávání

Sčítání a odčítání zlomků

Násobení a dělení zlomků

Kvádr a krychle – slovní úlohy

V těchto tématech si můžete vybírat cvičení (jejich výsledky jsou vždy v dolní části zadaných témat). Zkuste si propočítat typy příkladů, které vám moc nejdou.

Budu se těšit, až mi napíšete, jak se vám dařilo počítat, např. kolik úloh se vám podařilo vypočítat správně, které příklady byly zajímavé, co všechno jste zvládli a máte z toho radost.

Své komentáře zasílejte na adresu: dockalova@zs-smetanova.cz