PŘÍRODOPIS

JEHLIČNANY

- učebnice str. 92 – 100 – prolistovat a prohlédnout obrázky, ať se na ty jehličnaté zástupce pomalu připravíte

- zápis

http://zs-smetanova.cz/material/59-6-a-b--pr---jehlicnany.pdf

- video – šiška

https://www.youtube.com/watch?v=KUhubDdGRuo&list=PL4EAF97AF1FDB7D9D&index=1