Učivo 7. 5.

ČJ 7/3, 4, 5, 6, soutěž
Písanka 31/hledej jména
Počítáme zpaměti 18/70
M 25/1, 2, 23/3 zelený rámeček - přepiš do M školní