Už se na Vás těšíme - od 25.5. otevíráme školu!

Vážení rodiče,

aby mohl žák 1. stupně nastoupit v uvedený termín do školy, je třeba provést tyto úkony:

1. Přihlásit žáka na nabízené aktivity ( vzdělávací a zájmové) nejpozději do 18.5.2020

2. Zajistit pro každý den 2 roušky+ sáček na odkládání roušky

3. Vyplnit čestné prohlášení, které naleznete na našich stránkách  pod odkazem "Ke stažení", nebo si jej můžete vyzvednout ve vestibulu školy (denně od 8-12hod.)

Po dohodě se zřizovatelem a vedením školní jídelny bude pro žáky zajištěno stravování ve školní jídelně. Žáci budou automaticky od 25.5. přihlášeni k odběru oběda; pokud žák do školy nenastoupí nebo nebude mít zájem o oběd, musí se odhlásit (tato informace se vztahuje pouze na žáky přihlášené ve ŠJ).

 

Organizace vzdělávání od 25.5.2020 do 30.6.2020

1. Vyučování (vzdělávací aktivity) bude probíhat denně od 8-12hodin.

 • Výuka nebude probíhat podle předešlého rozvrhu
 • Bude probíhat v blocích (český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda a přírodověda)
 • Žáci budou rozděleni do skupin (max.15 žáků)
 • Skupiny vytvoříme podle počtu přihlášených žáků; skupiny nemusí odpovídat jednotlivým třídám

2. Obědová přestávka 12:10-13:30

 • Jednotlivé skupiny budou mít vyčleněný čas oběda
 • Skupina musí jít na oběd společně
 • Žáci, kteří nebudou přihlášeni na oběd, odchází domů

3. Odpolední činnost (zájmové aktivity) do 16:00

 • Na tyto aktivity je nutné se přihlásit
 • Nejedná se o školní družinu
 • Odchod žáka z odpolední činnosti je možný i dříve na základě žádosti rodičů

 

Jak provedete přihlášení žáka do školy?

 • Můžete využít online dotazník, nebo si vyzvednete formulář ve vestibulu školy (denně od 8-12hod)
 • Přihlášení proveďte prosím do 18.5.2020
 • V přihlášce vyplňte vybrané aktivity (vyučování, oběd, odpolední činnost)