Informace o učivu 7.5.

Dobrý den!

Dnes se budete v Čj učit Zájmena (3.).

Ve škole jsme se o nich již zmiňovali, ale podrobnější informace najdete v uč.str.117/2 -modrý obdélník.

Až si toto pročtete, doplňte si PS-chobotnice str.71/1,2,3,4. Cvičení třetí nepřepisujte,

pouze nad podtržená podstatná jména napište zájmeno.

Čtěte si z vlastní knihy nebo z čítanky str.138-139.

si vypočítejte do domácího sešitu z uč.str.48 cv.23.

V Aj si opakujte slovíčka. Čtěte si z uč.str.52.

Doplňte si PS str.52/2.

Nápověda:

1. Is there a poster in your room? ( Je plakát v tvém pokoji? - Je v tvém pokoji plakát?)

Napiš podle skutečnosti.

a) ano - Yes, there is.              b) ne - No, there isn´t.

 

Přeji krásný prodloužený víkend!

Kosařová