VÝTVORY ŽÁKŮ PRO MAMINKY KE DNI MATEK

David

7. 5. POSLALI FOTKY DAVID A ELIŠKA, DĚKUJI VÁM, VÝROBKY JSOU MOC PĚKNÉ A URČITĚ I CHUTNÉ

8. 5. poslala fotku Anetka, i jí děkuji za pěkný výrobek

9. 5. POSLALA FOTKU CLAUDIE, A JEJÍ MAMINKA POTVRDILA, ŽE JI CLAUDIE ODRECITOVALA ZADANOU BÁSNIČKU, DĚKUJI I ZA PĚKNÉ FOTKY

10. 5. poslali fotky Elča, Marek a Lukáš H. - ten dokonce odrecitoval mamince básničku, děkuji vám

JEŠTĚ VEČER POSLALI FOTKU ANDREJKA A KUBA, TEN DOKONCE MAMINCE ZARECITOVAL BÁSNIČKU, A JAK TATÍNEK NAPSAL, UVAŘIL SÁM VELICE CHUTNÝ OBĚD, I VÁM DĚKUJI

11. 5. POSLALI FOTKU JIRKA, MARTIN, ADAM - TEN DOKONCE ODRECITOVAL MAMINCE BÁSNIČKU, I VÁM DĚKUJI.

Fotogalerie

DavidELIŠKAAnetkaClaudie
ClaudieElčaLukáš H.Lukáš H.
Lukáš H.Lukáš H.Lukáš H.Lukáš H.
Lukáš H.MarekAndrejkaKUBA
JirkaMARTINADAMADAM