Dodatek ke změnám v přijímacím řízení

Vážení rodiče, 

dovolte mi nové drobné doplnění ke změnám přijímacího řízení (nedávno níže uvedené) na střední školy žáků 5. a 9. tříd. 

1. Čas jednotné přijímací zkoušky z ČJL se prodlužuje z 60 minut na 70 minut.  

2. Čas jednotné přijímací zkoušky z M se prodlužuje ze 70 minut na 85 minut.

... , a to při zachování stejné náročnosti, tj. počet bodů, počet otázek apod. 

TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU NA SŠ BYL MŠMT ČR STANOVEN NA 8. ČERVNA 2020

Písemnou pozvánku k vykonání jednotné přijímací zkoušky obdrží uchazeč, respektive jeho zákonný zástupce, cca 10 pracovních dnů před výše uvedeným termínem. Zde budou uvedeny veškeré nezbytné informace o čase zahájení, o místě učebny, o povolených pomůckách apod. Nově, a to místo odvolání, lze využít ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ, A TO V PŘÍPADĚ, ŽE UCHAZEČ(KA) SPLNIL(A) PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, ALE NEBYL(A) PŘIJAT(A) Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ. Vzor daného tiskopisu mám a samozřejmě Vám ho v případě potřeby předám či pomohu vyplnit, pokud s takovou nabídkou již předem nepřijde sama střední škola. Buďte s pozdravem a ve zdraví Mgr. Radek Mihulka - kariérový poradce