UČIVO NA ÚTERÝ 12. 5. 2020

MATEMATIKA - UČ. STR. 49/CV. 6A

HRAVÁ MATEMATIKA - STR. 19/ CV. 15

PŘÍRODOVĚDA - PRACOVNÍ LIST

PS: FOTKY KE DNI MATEK PŘIDÁVÁM DO STEJNÉ SLOŽKY S NÁZVEM VÝTVORY ....