Informace o učivu 12.5.

Dobrý den!

Dnes si v Čj procvičíte Číslovky. Ve škole jsme je probírali, ale připomeňte si

a prohlubte znalosti z uč.str.118/2 - modrý obdélník.

Doplňte si PS-chobotnice str.73/1,2.

si vyzkoušíte Dělení mimo obor malé násobilky, uč.str.33/8.

Tento typ dělení jsme ve škole nepočítali, tak prosím rodiče o vysvětlení.

Určitě dotrénujeme ve škole! 

např.:

   84 : 7 = (70:7)+(14:7)=10+2=12

70 14

/najdeme dva sčítance=násobky 7, jsou to čísla: 70 a 14/,

zkráceně:   84:7= 10 +2=12

               70 14

zkouška:12.7=84

Celé cvičení si zkuste vypočítat do cvičného sešitu a napište mi prosím, jak se vám dařilo!

Aj si opakujte slovíčka 11.lekce a čtěte si uč.str.53.

S pozdravem

Kosařová