Učivo 13. 5.

ČJ 9/3, 4, jazykolam
Písanka 32 přesmyčky
Počítáme zpaměti 19/73
M 26/2, 4, 5
PRV - nadpis do sešitu: MOJE ZDRAVÍ - už jsme spolu o tom několikrát mluvili, co máme dodržovat, abychom udržovali své tělo zdravé. Vzpomenete si? Do sešitu napište alespoň 5 věcí a doplňte obrázky. (Nápověda: Co bychom měli dělat? Co bychom měli jíst? Nezapomněli jste na hygienu? Já a můj svět - nápověda str. 47)