Informace o učivu 13.5.

Dobrý den!

V Čj si opakujte zájmenačíslovky.

Doplňte si PS-chobotnice str.72/4 a str.73/3.

Čtěte si z vlastní knihy nebo z čítanky str.140-143.

pokračujte v dělení mimo obor malé násobilky.

Do cvičného sešitu si vypočítejte z uč.str.34/13.

Prv si přečtěte str.65 Muž a žena.

Prosím rodiče, aby si tuto stránku přečetli a se svými dětmi popovídali v rámci možností.

 Přeji hezký den!

Kosařová