Učivo 14. 5.

ČJ 10/1, 2
Do sešitu ČJ školní napiš nadpis PÁROVÉ SOUHLÁSKY a z ČJ učebnice 96/2 přepiš slova s doplněním B nebo P - tento úkol mi prosím pošlete ke kontrole
Počítáme zpaměti 19/74
M 26/6, 7, 8