Učivo 15. 5.

ČJ 10/3, 4
ČJ učebnice 96/7 diktát
Za potokem se pase kůň. 
Na zahradě máme úl. 
Kůra buku je šedá. 
Helenka usnula únavou. 
Je jasná úplňková noc.

Počítáme zpaměti 19/75
M 28/1 ústně s rodiči, 2, 3