ČESKÝ JAZYK OD 18. 5. DO 22. 5. 2020

ČESKÝ JAZYK - UČ. STR. 115 - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - TABULKU PŘEPIŠ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU (UČIVO PROBÍRANÉ V 5. ROČNÍKU).

STR. 115/CV. 2 (POKRAČUJE NA DALŠÍ STRANĚ) - PŘEPIŠ DO SEŠITU A PRO KONTROLU POŠLI, PROSÍM, NA EMAIL, DĚKUJI.

str. 159 - 160 - POPIS A VYPRAVOVÁNÍ- VŠE PROČTI

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/751

https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-2-uroven/739

PŘÍSUDKY NĚKTERÝM ŽÁKŮM MOC NEŠLY, ALE NEBOJTE, V 7. ROČNÍKU BUDETE MÍT DOST ČASU S UČITELEM ČJ VŠE ZNOVU PROBRAT A HLAVNĚ DOHNAT. MĚJTE SE VŠICHNI DOBŘE A AŤ VÁM JDE UČIVO LÉPE NEŽ MINULÝ TÝDEN!!!