Domácí práce od 18. 5. do 22. 5.

Dobrý den, opět musím poděkovat většině z vás za spolupráci a krásné práce, fotky. 

 

Český jazyk - Příslovce:

Na příslovce se ptáme: Jak? Kdy? Kde? Kam?

Na otázku odpovídáme pouze jedním slovem:

Jak? - hezky, Kdy? - včera, Kde? - doma, Kam? - ven

Pokud odpovíme: Kde? - v domě, nejde o příslovce, ale o předložku a podstatné jméno!

Učebnice str. 120/1, 2, 3, 4, 5 ústně.

Str. 120/6 do cvič. seš.

Modrý pracovní sešit str. 76.

Žlutý sešit - dokončete postupně celý.

Písanka - str. 20 - pošlete.

 

Matematika - Učebnice str. 40/10 - pošlete

Str. 40/ 12, 14, 16. Str. 41/18, 21, 24.

 

Anglický jazyk - 

Do slovníčku si napište nová slovíčka:

 (a) comic - komiks

 (a) box - krabice

 Are there...? - Jsou tam...?

 Are there pens on the box? - Jsou tam pera v krabici? Jsou v krabici pera?

 Yes, there are. - Ano, jsou.

 No, there aren´t. - Ne, nejsou.

 in - v

 on - na

 new - nový

 lots of - spousta

 

Učebnice str. 54 - ústně přeložte povídání dětí.

Opište otázky dole na stránce a odpovězte na ně (možnosti odpovědí naleznete v nových slovíčkách) - pošlete.

 

Prvouka - str. 66: Stavba těla - přečíst.

Poproste rodiče, ať vám přes celou stranu do sešitu prvouky nakreslí obrázek těla dívenky podle obr. v učebnici a popište jednotlivé části těla (pokud zvládnete nakreslit sami, můžete) - pošlete.

Pracovní sešit str. 52/1.