Učivo 18. 5.

ČJ 11/1, 2
Písanka 24/čáp
Počítáme zpaměti 19/76
M 28/4, 5, 6