Učivo 19. 5.

ČJ 11/3, 12/3
Počítáme zpaměti 20/77
M 29/1, 2, 3
Procvičuj ústně násobilku 7, 8, 9
PRV - do sešitu napiš nadpis MĚSÍCE - Vypiš 4 roční období a k nim příslušné měsíce. Ke každému ročnímu období nakresli jeden malý obrázek. Pro kontrolu se můžeš podívat do pracovního sešitu na str. 50