Učivo 20. 5.

Diktát:
Na střeše sedí holub. 
Jakub mu nese ptačí zob. 
Holub slétl ze střechy. 
Nemá hlad. 
Ale má rád Jakuba. 
Je to jeho dobrý kamarád.
ČJ 12/1, 2
Počítáme zpaměti 20/78
M 29/přečti si pozorně oranžový rámeček (a ověř si toto pravidlo ve cvičení 4)
M 29/4, 5, 7
PRV - o poskytování první pomoci jsme si už povídali minulý rok při programu BESIP, pusťte si tato dvě videa:
https://www.youtube.com/watch?v=Vineckd0i0k
https://www.youtube.com/watch?v=ElUblTV5JS4