Učivo 21. 5.

ČJ 13/1, 2, 3, 4
Počítáme zpaměti 20/79
M 29/8
M 29/9 přepiš do M školní a vypočítej, napiš odpověď