Informace o učivu 22.5.

Dobrý den!

Čj si zopakujte slovní druhy z uč.str.124/3 ústně.

Doplňte si PS-chobotnice str.80/1,4.

si vypočítejte z uč.str.36/29,30 do domácího sešitu. 

Aj si stále opakujte všechna slovíčka.

V uč. na str.62 si procvičte abecedu.

Doplňte si PS str.54/4. Dokreslete obrázek podle pokynů.

/např.: There are four books on the desk. - Na pracovním stole jsou čtyři knihy.

           There are five CDs in the box. - V krabice je pět CD./

Přeji krásný víkend!

Kosařová