OBČANSKÁ VÝCHOVA

VOLBA STŘEDNÍ ŠKOLY

- materiál, který posílám, není myšlen jako zápis do sešitu, ale spíš povídání k zamyšlení …

http://zs-smetanova.cz/material/59-7-a-b---ov---volba-stredni-skoly.pdf