Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v pondělí 25.5. se děti, které jsou přihlášeny do školy, sejdou před hlavním vchodem v 8.05-8.10. 

Prosím, dodržte čas! Žáky si vyzvednu před školou, do budovy samostatně vstupovat nesmí!

Věci s sebou:

-čestné prohlášení, roušku, svačinu, pití, všechny učebnice, pracovní sešity, poznámkové sešity a psací potřeby

/sešity, do kterých jste nezačali psát, si ponechte doma/

Děti, které do školy nenastupují, budou pracovat dále podle pokynů na webových stránkách!

Zadávané učivo a domácí práce tedy pro děti, které se zúčastní klasické výuky, neplatí!

Děkuji rodičům za spolupráci a těším se s dětmi na společné setkání!

V případě dotazů mě kontaktujte!

Kosařová