Škola volá!

Vážení rodiče,

v pondělí 25.5. se děti, které jsou přihlášeny do školy, sejdou před hlavním vchodem v 8.05-8.10, kde si je vyzvednu. Do budovy samostatně vstupovat nesmí! Na ústech a nosánku musí mít roušku!! Rodič do budovy školy nevstupuje vůbec!!

Je nutné dodržet čas příchodu!

Věci s sebou:

-čestné prohlášení (bez něho nebude moci jíti žáček na vyučování a bude odeslán domů) 2 roušky, svačinu, pití, veškeré učebnice a pracovní sešity, poznámkové sešity a psací potřeby. Výuka bude probíhat v blocích a to pouze výuka ČJ, M, AJ a PRV.

Děti, které do školy nenastupují, budou pracovat nadále podle pokynů na stránkách školy.

Zadávané učivo a domácí práce tedy pro děti, které se zúčastní klasické výuky, neplatí!

Veškeré pomůcky na vyučování budou moci zůstat ve škole, dítě tedy od úterka může přicházet pouze s baťůžkem, v němž bude mít jídlo a pití.

Dítě s jakýmkoliv příznakem nemoci (rýma, kašel, teplota, bolesti,...) do školy NEPOSÍLEJTE!

Děkuji rodičům za spolupráci a těším se s dětmi na společné setkání!

V případě dotazů mě kontaktujte!

Mgr. Skalová