UČIVO NA PONDĚLÍ 25. 5. 2020

NA ČESKÝ JAZYK - str. 109 - zájmena, str. 112/ cv. 9, 10, 12.

MATEMATIKA - UČ. STR. 58/ OPAKOVÁNÍ - z každého cvičení jsme vzali něco (bez slovních úloh). 

PŘÍRODOVĚDA - BUDEME OPAKOVAT TĚLO - ČÁSTI TĚLA, KOSTRU.

ZNOVU PŘIPOMÍNÁM, TOTO JE UČIVO PRO ŽÁKY, KTEŘÍ NENASTUPUJÍ DO ŠKOLY.

KAŽDÝ DEN PO 13. HODINĚ BUDU NA STRÁNKY TŘÍDY DOPLŇOVAT UČIVO, KTERÉ JSME PROBÍRALI PŘI VÝUCE.

PRO OSTATNÍ - ZÍTRA /V PONDĚLÍ/ SE NA VÁS TĚŠÍM.  

NEZAPOMEŇTE SI, PROSÍM, PŘINÉST VEŠKERÉ PRACOVNÍ LISTY, KTERÉ JSTE VYPLŇOVALI, ANEBO SEŠIT, KAM JSTE VŠE PSALI. JEŠTĚ SI, PROSÍM, PŘINESTE MATEMATIKU 3. DÍL. DĚKUJI.